ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΥΛΩΝΑΣ 1

Εμπειρία Φιλοξενίας

Ο πρώτος πυλώνας, με τον τίτλο Εμπειρία Φιλοξενίας,  περιλαμβάνει κατηγορίες βράβευσης, σε ατομικό ή / και ομαδικό επίπεδο, για τις οποίες το κοινό καλείται να υποβάλει αιτιολογημένη υποψηφιότητα, προτείνοντας συγκεκριμένο άτομο ή / και ομάδα ατόμων, που επέδειξαν εξαίρετη φιλοξενία, υπερβαίνοντας το καθήκον τους, προσφέροντας υποδειγματική φιλοξενία και δημιουργώντας αξέχαστες εμπειρίες για τον επισκέπτη κατά τη διάρκεια παραμονής του στην Κύπρο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

Εμπειρία διαμονής

Στην κατηγορία βραβεύεται το άτομο / η ομάδα ατόμων που έχουν καταλυτική συμμετοχή στην εμπειρία διαμονής του επισκέπτη. Η κατηγορία, περιλαμβάνει όλα τα άτομα που εμπλέκονται στη δημιουργία της εμπειρίας διαμονής.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

2

Εμπειρία εστίασης

Στην κατηγορία βραβεύεται το άτομο / η ομάδα ατόμων που έχουν καταλυτική συμμετοχή στην εμπειρία του επισκέπτη στον τομέα της εστίασης. Η κατηγορία, περιλαμβάνει όλα τα άτομα που εμπλέκονται στη δημιουργία της εμπειρίας στην εστίαση

2.1 Εστιατόρια εντός Ξενοδοχείων / καταλυμάτων
2.2 Εστιατόρια εκτός Ξενοδοχείων
.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

3

Εμπειρία ταξιδίου 

Στην κατηγορία βραβεύεται το άτομο / η ομάδα ατόμων που έχουν καταλυτική συμμετοχή στην εμπειρία ταξιδίου του επισκέπτη, από την κράτηση των αεροπορικών εισιτηρίων μέχρι την άφιξη του στην Κύπρο.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

4

Εμπειρία Ψυχαγωγίας / Αναψυχής / Ευεξίας 

Στην κατηγορία βραβεύεται το άτομο / η ομάδα ατόμων που έχουν καταλυτική συμμετοχή στη ψυχαγωγία του επισκέπτη, παρέχοντας ευκαιρίες ποιοτικής αναψυχής, εντός ή εκτός ξενοδοχείων και κέντρων εστίασης.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

5

Εμπειρία Εμπλουτιστικής Δραστηριότητας 

Στην κατηγορία βραβεύεται  το άτομο / η ομάδα ατόμων που έχουν καταλυτική συμμετοχή στην εμπειρία που αποκομίζει ο επισκέπτης από τις διάφορες δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχε, π.χ. αθλητικές δραστηριότητες, πολιτιστικές δραστηριότητες, βιωματικά εργαστήρια κλπ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

6

Εμπειρία Διακίνησης και Ξενάγησης

Στην κατηγορία βραβεύεται  το άτομο / η ομάδα ατόμων που έχουν καταλυτική συμμετοχή στην εμπειρία διακίνησης και ξενάγησης όπως οδηγοί ταξί και λεωφορείων, αδειούχοι ξεναγοί κλπ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

7

Εμπειρία Εκδήλωσης

Στην κατηγορία βραβεύεται  το άτομο / η ομάδα ατόμων που έχουν καταλυτική συμμετοχή στην εμπειρία του επισκέπτη από οργανωμένες εκδηλώσεις, όπως πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ οινογαστρονομίας κλπ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

8

Εμπειρία  αγροτουρισμού / τουρισμού υπαίθρου 

Στην κατηγορία βραβεύεται  το άτομο / η ομάδα ατόμων που έχουν καταλυτική συμμετοχή στην εμπειρία του αγροτουρισμού ή τουρισμού υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένου του τομέα διαμονής, εστίασης, εμπειριών.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

9

Εμπειρία Επανόρθωσης (Overcompensation) 

Στην κατηγορία βραβεύεται το άτομο / η ομάδα ατόμων που έχουν καταλυτική συμμετοχή στην επίλυση σοβαρού προβλήματος / έλλειψης ή ανεπάρκειας προϊόντων ή / και υπηρεσιών ή έκτακτης ανάγκης.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

10

Εμπειρία κοινωνικής ευθύνης

Στην κατηγορία βραβεύεται το άτομο / η ομάδα ατόμων που εφαρμόζουν  δράσεις που  στοχεύουν στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων / προβλημάτων, προάγοντας το γενικό συμφέρον.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

11

Εμπειρία Αειφορίας

Στην κατηγορία βραβεύεται το άτομο / η ομάδα ατόμων που έχουν καταλυτική συμμετοχή στην τουριστική αειφορία, υλοποιώντας πρακτικές που προάγουν την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

12

The Philoxenist of the year

Στην κατηγορία βραβεύονται άτομο ή ομάδες ατόμων (ονομαστικά) που αποτελούν υπόδειγμα και παράδειγμα προς μίμηση για την υψηλού επιπέδου συνεισφορά τους στον τομέα της φιλοξενίας, στην “Αριστοξενία”. Οι υποψηφιότητες “Αριστοξενίας” αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια που έθεσε ο Φορέας Κύπρια Φιλοξενία για τον/την Best Philoxenist.


ΠΥΛΩΝΑΣ 2

Διαδικτυακή Φήμη

O δεύτερος πυλώνας, με τίτλο Διαδικτυακή Φήμη, περιλαμβάνει κατηγορίες βράβευσης σε εταιρικό επίπεδο, για τις οποίες δεν απαιτείται η υποβολή υποψηφιοτήτων από το κοινό. Ο δεύτερος πυλώνας, βραβεύει τις επιχειρήσεις / τους φορείς που διακρίθηκαν από τις αξιολογήσεις των επισκεπτών της Κύπρου στις διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες αξιολόγησης για τη συνολική εικόνα των προϊόντων ή / και υπηρεσιών που παρέχουν. Ο νικητής σε κάθε κατηγορία, προκύπτει αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα Online Reputation Management (ORM) του Υφυπουργείου Τουρισμού, το οποίο συγκεντρώνει και αναλύει τις αξιολογήσεις των επισκεπτών της Κύπρου, όπως αυτές αναρτήθηκαν στις διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες αξιολόγησης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

Διαμονή

Στην κατηγορία βραβεύεται το ξενοδοχείο / το τουριστικό κατάλυμα, που είναι αδειούχο ή καλύπτεται από την περίοδο χάριτος, το οποίο εξασφάλισε την υψηλότερη αξιολόγηση από τους επισκέπτες για τη συνολική εικόνα του.

1.1 Διαμονή εντός Ξενοδοχείων

1.2 Διαμονή εντός Αγροτουριστικού καταλύματοςΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

2

Εστίαση

2.1 Εστιατόριο Taste Cyprus (εντός ή εκτός ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων)

Το Βραβείο, επιβραβεύει το κέντρο εστίασης ή το κατάστημα πώλησης παραδοσιακών προϊόντων πιστοποιημένο με το πρότυπο ποιότητας του Υφυπουργείου Τουρισμού «Taste Cyprus Delightful Journeys» που εξασφάλισε την υψηλότερη αξιολόγηση από τους επισκέπτες για τη συνολική εικόνα του. Το πρότυπο «Taste Cyprus Delightful Journeys», επιβραβεύει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων σε συγκεκριμένα και κοινά αποδεκτά κυπριακά γαστρονομικά κριτήρια. Επιχειρήσεις, οι οποίες επιθυμούν να γίνουν πρεσβευτές της κυπριακής γαστρονομίας, όπως εστιατόρια και κέντρα αναψυχής, εντός ή εκτός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και αγροτουριστικών καταλυμάτων, επισκέψιμες μονάδες παραγωγής ή και καταστήματα πώλησης τοπικών προϊόντων διατροφής, δύναται να πιστοποιηθούν, εφόσον πληρούν τα προκαθορισμένα κριτήρια.

 

2.2 Κυπριακό Πρόγευμα – Cyprus Breakfast (εντός ή εκτός ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων)

Στην κατηγορία βραβεύεται το αδειούχο κέντρο εστίασης πιστοποιημένο με το πρότυπο ποιότητας του Υφυπουργείου Τουρισμού «Κυπριακό Πρόγευμα – Cyprus Breakfast», το οποίο εξασφάλισε την υψηλότερη αξιολόγηση από τους επισκέπτες για τη συνολική εικόνα του.

Το πρότυπο «Κυπριακό Πρόγευμα» δίδει έμφαση στον κοινωνικό ρόλο της τουριστικής βιομηχανίας, μέσω της στήριξης της τοπικής κοινωνίας και των μικρών παραγωγών, προσφέροντας παράλληλα μια γαστρονομική εμπειρία, συνδεδεμένη με τη γνωστή γαστρονομική κουλτούρα του νησιού. Ο πιο πάνω στόχος επιτυγχάνεται με την προσθήκη τοπικών πιάτων και προϊόντων που χαρακτηρίζονται ως αυθεντικά και παραδοσιακά. Το Κυπριακό Πρόγευμα υπάρχει τόσο σε ξενοδοχεία (μπουφέ προγεύματος) όσο και σε εστιατόρια (πιάτο κυπριακού προγεύματος) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

3

Οινοποιείο

Στην κατηγορία βραβεύεται το οινοποιείο που εξασφάλισε την υψηλότερη αξιολόγηση από τους επισκέπτες για τη συνολική εικόνα του.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

4

Επισκέψιμη μονάδα παραγωγής τοπικών προϊόντων

Στην κατηγορία βραβεύεται η επισκέψιμη μονάδα παραγωγής, εκτός οινοποιείου, όπως τυροκομείο, ελαιοτριβείο, ζυθοποιείο κλπ που εξασφάλισε την υψηλότερη αξιολόγηση από τους επισκέπτες για τη συνολική εικόνα της.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

5

Αυθεντικές εμπειρίες

Το βραβείο απονέμεται στην επιχείρηση / φορέα που παρέχει αυθεντικές εμπειρίες που εξασφάλισαν την υψηλότερη αξιολόγηση από τους επισκέπτες για τη συνολική εικόνα τους.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

6

Παραλία με Γαλάζια Σημαία

Στην κατηγορία βραβεύεται η επιχείρηση / ο φορέας στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η διαχείριση της παραλίας με την πιστοποίηση Γαλάζια Σημαία (Blue Flag), η οποία εξασφάλισε την υψηλότερη αξιολόγηση από τους επισκέπτες για τη συνολική εικόνα της.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

7

Μονοπάτι της φύσης / Σημείο φύσης

Το βραβείο απονέμεται στην επιχείρηση / φορέα στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η διαχείριση του μονοπατιού της φύσης, το οποίο εξασφάλισε την υψηλότερη αξιολόγηση από τους επισκέπτες για τη συνολική εικόνα του.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

8

Κέντρο υγείας και ευεξίας

Το βραβείο απονέμεται στην επιχείρηση / φορέα στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η διαχείριση του κέντρου υγείας και ευεξίας, το οποίο εξασφάλισε την υψηλότερη αξιολόγηση από τους επισκέπτες για τη συνολική εικόνα του.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

9

Πολιτιστικά / θρησκευτικά σημεία ενδιαφέροντος

Η κατηγορία περιλαμβάνει πολιτιστικά / θρησκευτικά σημεία ενδιαφέροντος που εξασφάλισαν την υψηλότερη αξιολόγηση από τους επισκέπτες για τη συνολική εικόνα τους. Το Βραβείο απονέμεται στην επιχείρηση / φορέα στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η διαχείριση του σημείου ενδιαφέροντος.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

10

Αθλητικές υποδομές ή / και υπηρεσίες

Η κατηγορία περιλαμβάνει αθλητικές υποδομές ή / και υπηρεσίες που εξασφάλισαν την υψηλότερη αξιολόγηση από τους επισκέπτες για τη συνολική εικόνα τους. Το Βραβείο απονέμεται στην επιχείρηση / φορέα στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η διαχείριση των υποδομών / υπηρεσιών.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

11

Θεματικό Πάρκο

Το Βραβείο απονέμεται στην επιχείρηση / φορέα στην αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η διαχείριση του θεματικού πάρκου, το οποίο είναι πιστοποιημένο με το πρότυπο του Υφυπουργείου Τουρισμού «Θεματικά Πάρκα Κύπρου» και το οποίο εξασφάλισε την υψηλότερη αξιολόγηση από τους επισκέπτες για τη συνολική εικόνα του.

Το πρότυπο «Θεματικά Πάρκα Κύπρου» έχει στόχο την καθιέρωση των βασικών χαρακτηριστικών που διαθέτει ένα σύγχρονο θεματικό πάρκο και τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται. Με την εισαγωγή του προτύπου και, κατ’ επέκταση, τον καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων και απαιτήσεων για τα θεματικά πάρκα, το Υφυπουργείο Τουρισμού επιχειρεί να ωθήσει την ποιοτική ανάπτυξη του συγκεκριμένου προϊόντος, με στόχο να εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν, να προσφέρει ποικίλες επιλογές ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης, να ενισχύσει την τοπική κοινωνία και να συμβάλει στην καθοδήγηση των επιχειρήσεων. Στα θεματικά πάρκα, η αρχιτεκτονική, ο σχεδιασμός, οι δραστηριότητες και τα θεάματα βασίζονται σε έναν ή περισσότερους θεματικούς άξονες, είναι φιλικά προς το περιβάλλον και ρυθμίζονται για την ψυχαγωγία και την εκπαίδευση του κοινού.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ